Հաշվետվություններ

Հաշվետվություն -ՖԻՆ-2018թ. չորրորդ  եռամսյակ

Հաշվետվություն-ՖԻՆ-2018թ.-երրորդ-եռամսյակ

Լիցենզիա 1Լիցենզիա 2Լիցենզիա3

Հաշվետվություն-ՖԻՆ-2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Գնումների պլան 2018թ.

Հաշվետվություն-ՖԻՆ-2018թ.-I եռամսյակ

Հաշվետվություն ՖԻՆ -2017թ.   IV եռամսյակ

2018թ. բյուջեի կանխատեսման կառավարման խորհրդի որոշում

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. III եռամսյակ

Ծախսերի կանխատեսում -2018

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. II եռամսյակ

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. I եռամսյակ

Չդասակարգված

Ողջու՛յն

Գիտելիքը իմաստ է ձեռք բերում`միայն ձուլվելով գիտակցությանը:

                                                                                                Դոսի

Չդասակարգված