2017թ. նախահաշիվներ

Չդասակարգված

Հաշվետվություներ

Հաշվետվություն ՖԻՆ -2017թ.   IV եռամսյակ

2018թ. բյուջեի կանխատեսման կառավարման խորհրդի որոշում

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. III եռամսյակ

Ծախսերի կանխատեսում -2018

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. II եռամսյակ

Հաշվետվություն ՖԻՆ-2017թ. I եռամսյակ

Չդասակարգված

Ողջու՛յն

Գիտելիքը իմաստ է ձեռք բերում`միայն ձուլվելով գիտակցությանը:

                                                                                                Դոսի

Չդասակարգված